ΚΙΝΑ Μη μαγνητική χρήση φορείων Mri Gurneys στα δωμάτια απεικόνισης μαγνητικής αντήχησης

Μη μαγνητική χρήση φορείων Mri Gurneys στα δωμάτια απεικόνισης μαγνητικής αντήχησης

Μέγεθος: 1920 mm*630 mm*720 χιλ.
Υλικό: Μη μαγνητικά υλικά
Εφαρμογή: MRI/RF προστατευτικό κάλυμμα δωματίων
ΚΙΝΑ Χρήση φορείων ασθενών μη μαγνητική στα δωμάτια 1,5 Τ ή 3 Τ Mri

Χρήση φορείων ασθενών μη μαγνητική στα δωμάτια 1,5 Τ ή 3 Τ Mri

Μέγεθος: 1920 mm*630 mm*720 χιλ.
Υλικό: Μη μαγνητικά υλικά
Εφαρμογή: MRI/RF προστατευτικό κάλυμμα δωματίων
ΚΙΝΑ Μεταφορά ασθενών φορείων νοσοκομείων μη μαγνητική στα δωμάτια Mri

Μεταφορά ασθενών φορείων νοσοκομείων μη μαγνητική στα δωμάτια Mri

Μέγεθος: 1920 mm*630 mm*720 χιλ.
Υλικό: Μη μαγνητικά υλικά
Εφαρμογή: MRI/RF προστατευτικό κάλυμμα δωματίων
ΚΙΝΑ Οι ασθενείς μεταφέρουν τη μη μαγνητική χρήση φορείων σε 1,5 δωμάτια μηχανών Τ Mri

Οι ασθενείς μεταφέρουν τη μη μαγνητική χρήση φορείων σε 1,5 δωμάτια μηχανών Τ Mri

Μέγεθος: 1920 mm*630 mm*720 χιλ.
Υλικό: Μη μαγνητικά υλικά
Εφαρμογή: MRI/RF προστατευτικό κάλυμμα δωματίων
ΚΙΝΑ Ασφαλές Gurney Jovi μη μαγνητικό κάρρο φορείων Mri ελαφρύ για το δωμάτιο Mri

Ασφαλές Gurney Jovi μη μαγνητικό κάρρο φορείων Mri ελαφρύ για το δωμάτιο Mri

όνομα: Non-magnetic φορείο
Appplication: Δωμάτιο MRI
Υλικό: Κατασκευή ανοξείδωτου
ΚΙΝΑ Ασφαλές μαγνητικό φορείο δωματίων Mri μη ελαφρύ

Ασφαλές μαγνητικό φορείο δωματίων Mri μη ελαφρύ

όνομα: Non-magnetic φορείο
Appplication: Δωμάτιο MRI
Υλικό: Κατασκευή ανοξείδωτου
ΚΙΝΑ Κινητό συμβατό φορείο Mri μη μαγνητικό στα δωμάτια μηχανών ανιχνευτών 3 Τ Mri

Κινητό συμβατό φορείο Mri μη μαγνητικό στα δωμάτια μηχανών ανιχνευτών 3 Τ Mri

Μέγεθος: 1920 mm*630 mm*720 χιλ.
Υλικό: Μη μαγνητικά υλικά
Εφαρμογή: MRI/RF προστατευτικό κάλυμμα δωματίων
ΚΙΝΑ Ικανότητα φορείων 240kg ανοξείδωτου Mri μη μαγνητική

Ικανότητα φορείων 240kg ανοξείδωτου Mri μη μαγνητική

όνομα: Non-magnetic φορείο
Appplication: Δωμάτιο MRI
Υλικό: Κατασκευή ανοξείδωτου
ΚΙΝΑ Μη μαγνητικό κρεβάτι φορείων Mri ικανότητας 240kg με το προστατευτικό κιγκλίδωμα

Μη μαγνητικό κρεβάτι φορείων Mri ικανότητας 240kg με το προστατευτικό κιγκλίδωμα

όνομα: Non-magnetic φορείο
Appplication: Δωμάτιο MRI
Υλικό: Κατασκευή ανοξείδωτου
ΚΙΝΑ Κατασκευή ανοξείδωτου φορείων δωματίων Mri μη μαγνητική

Κατασκευή ανοξείδωτου φορείων δωματίων Mri μη μαγνητική

όνομα: Non-magnetic φορείο
Appplication: Δωμάτιο MRI
Υλικό: Κατασκευή ανοξείδωτου
1